Ceník

Roční registrační poplatek

100,- Kč             dospělí

80,- Kč             důchodci

40,- Kč             děti do 15 let

Jednorázová výpůjčka

20,- Kč/1svazek

MVS (meziknihovní výpůjční služba)

70,- Kč             1svazek + úhrada poštovného

Poplatek za meziknihovní službu se neúčtuje pouze v případě, že je kniha vypůjčena osobně z Městské knihovny v Chrudimi.

Poplatek za pozdní vrácení knih                       

Za každých 30 dní po uplynutí výpujční lhůty 3,- Kč za knihu + poštovné za odeslání upomínky.

1. upomínka – po 2 měsících

bez poplatku

2. upomínka – po 3 měsících

3,- Kč            za každou knihu

3. upomínka – po 4 měsících

6,- Kč             za každou knihu

4. upomínka – po 5 měsících

9,- Kč             za každou knihu

Kopírování a tisk                                                           

Černobílý jednostranný A4                                      5,- Kč

Černobílý oboustranný A4                                      10,- Kč

Barevná jednostranná A4                                      10,- Kč

Barevná jednostranná A4                                  20,- Kč

Skenování                                                                       zdarma

Laminování                                                                     20,- Kč

Vázání dokumentů do kroužkové vazby        20,- Kč

Tento ceník je přílohou Knihovního řádu Městské knihovny v Proseči.

Ceník nabývá platnosti od 1. 3. 2022