Ceník

Roční registrační poplatek

200,- Kč          dospělí a mládež nad 15 let

zdarma             děti do 15 let, žáci ZŠ a MŠ Proseč

100,- Kč           ostatní děti do 15 let

Jednorázová výpůjčka

20,- Kč/1svazek

MVS (meziknihovní výpůjční služba)

70,- Kč             1svazek + úhrada poštovného

Poplatek za meziknihovní službu se neúčtuje pouze v případě, že je kniha vypůjčena osobně z Městské knihovny v Chrudimi.

Poplatek za pozdní vrácení knih                       

Za každých 30 dní po uplynutí výpůjční lhůty 10,- Kč za knihu + poštovné za odeslání upomínky.

1. upomínka – po 2 měsících 10,- Kč za každou knihu

2. upomínka – po 3 měsících 20,- Kč za každou knihu + poštovné

3. upomínka – po 4 měsících 30,- Kč za každou knihu + poštovné

Kopírování a tisk                                                           

Černobílý jednostranný A4                                      5,- Kč

Černobílý oboustranný A4                                      10,- Kč

Barevná jednostranná A4                                      10,- Kč

Barevná jednostranná A4                                  20,- Kč

Skenování                                                                         zdarma

Laminování                                                                     20,- Kč

Vázání dokumentů do kroužkové vazby         20,- Kč

Tento ceník je přílohou Knihovního řádu Městské knihovny v Proseči.

Ceník nabývá platnosti od 1. 1. 2024