O nás

Městská knihovna Proseč je veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem určená prioritně pro čtenáře a občany města Proseč. Zřizovatelem knihovny je město Proseč. Knihovní fond činí téměř 10 000 knih a časopisů.

Služby knihovny:

– půjčování knih a časopisů
– rezervace knih a časopisů
– meziknihovní výpůjční službu
– prodej knih vydávaných městem Proseč
– besedy pro základní a mateřskou školu
– veřejný internet
– kopírování, tisk
– laminování
– vázání dokumentů do kroužkové vazby
– parkoviště a stojan na kola u knihovny pro návštěvníky
– bezbariérový přístup do knihovny