Nový knihovní systém Koha

Vážení čtenáři,

   Městská knihovna v Proseči přešla od 7. prosince 2021 na nový knihovní systém Koha. Tento celosvětový knihovní systém přináší mnoho pozitivních změn jednak do práce knihovnice i pro samotné čtenáře.

   Knihovní systém Koha nabízí čtenářům vizuálně příjemný on-line katalog, který naleznete na adrese knihovny www.knihovnaprosec.cz nebo na webu města Proseč www.mestoprosec.cz.

   Uživatelé, kteří uvedou v knihovně svůj e-mail, získají přístup ke svému čtenářskému kontu z webových stránek knihovny přes on-line katalog. Po přihlášení mohou čtenáři spravovat své konto, uvidí současné výpůjčky, historii výpůjček, rezervace, poplatky, mají možnost si sami prodloužit výpůjční lhůtu, rezervovat si knihy.

   Čtenáři, kteří nahlásí v knihovně svůj e-mail, budou 7 dní před koncem dvouměsíční výpůjční doby upozorněni, že se blíží čas vrácení knih. Výpůjční lhůtu si mohou čtenáři sami 2x prodloužit přes internet ve svém čtenářském kontě nebo osobně při návštěvě knihovny, e-mailem na knihovna@prosec.cz nebo telefonicky 469 321 047. Pokud si čtenáři výpůjční lhůtu neprodlouží, bude jim po uplynutí jednoho měsíce účtován poplatek za nedodržení výpůjční doby 3 Kč /1ks/měsíc.

   Vážení uživatelé knihovny, děkujeme vám za trpělivost s různými problémy, které celý přechod na nový knihovní systém Koha provází a věříme, že budete s novým systémem spokojeni.

Eva Rejentová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.